Bízzál Istenben!

Új év! Előttünk ismeretlen út,
Melyen nem tudjuk, lábunk merre jut
Az év ködében.
Holnapod legyen bár bizonytalan,
S az éj, a köd – áthatolhatatlan:
 - Bízzál Istenben!

Egedre borulhat sötét felleg,
Melyből fejedre fájdalom pereg
Sáros ösvényen…
Te mégis bátran emeled fejed,
És csüggedő lelkednek ismételd:
 - Bízzál Istenben!

Törjön bár zúgó vihar ellened
Olyan bőszen, hogy már-már eltemet
A vízörvényben,
Te ne félj! Kulcsold csak bátran a kezed,
S tudva, hogy egy hatalmas Kéz vezet:
 - Bízzál Istenben!

Ha csalódást hoz ez az év neked,
S érdemtelen szenvedsz ütéseket,
Te ne üss könyörtelen!
Hagyjad az Úrra szenvedéseidet,
S mert Ő jót-rosszat egykor megfizet:
 - Bízzál Istenben!

Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más,
Ebben is lesz győzelem, hanyatlás,
 - forró küzdelem…
De meg ne alkudj soha a bűnnel,
Harcold a hit harcát türelemmel
S bízzál Istenben!

Ne félj, mint a tanítványok, hajdan,
Vélték, hogy elvesznek a viharban,
Bőszült tengeren…
A hajó ma is jó kezekben van,
S a túlsó partra juthatsz boldogan,
Ha bízol Istenben!

Lelkem! Miért is nyugtalankodnál?!
Szívem, könnyesen miért búsongnál
Ebben az évben…!
Testvérem! Miért törne le a bánat?
Nemsoká látod égi hazádat:
- Bízzál Istenben!